Aktiviteter

Nedan finner ni de aktiviteter som är aktuella just nu inom Delta Blekinge

Hur ser industri tillverkning ut idag?
Information om aktiviteten

Företaget Fueltech Sweden AB i Ronneby erbjuder studiebesök i kombination med föreläsning vid sin fabrik i Ronneby.

Målet med aktiviteten är att visa och diskutera den mångfald av kompetensbehov, yrkesroller och arbetsuppgifter som finns i dagens  och morgondagens tillverkningsindustri. Syftet är även att påvisa att dagens arbetsuppgifter och arbetsmiljön inom industri inte på något sätt överensstämmer med den bild som många (både unga och äldre) har… Tillverkningsindustrin är istället både modern, ren och väldigt spännande.

Det finns möjligheter att även diskutera frågor som t.ex. vilken produktionsfilosofi arbetar företaget efter? Hur ser layouten ut i fabriken och varför?  Hur ser produktionsprocessen ut på företaget? Hur ser könsfördelningen ut?

Typ av aktivitet: Studiebesök, Fortbildning

Intresseområden
Produktion & Tillverkning SYV och yrkesroller