Aktiviteter

Nedan finner ni de aktiviteter som är aktuella just nu inom Delta Blekinge

Affärsprocessen på ett tillverkningsföretag
Information om aktiviteten

Företaget Nättraby Verktyg AB i Ronneby erbjuder studiebesök för grupper på ca 10-12 personer med målet att presentera ett tillverkningsföretags affärsprocesser – från produktutveckling, via försäljning till inköp, logistik och produktion.

 Nättraby Verktyg utvecklar och bygger balpressar för komprimering och återvinning av förpackningsmaterial så som t.ex. plast och wellpapp. Företagets produkter används inom många marknadssegment och man exporterar cirka 70-80% av det som tillverkas.

 Under studiebesöket får vi följa företagets produktionsprocesser och se hur layout och olika tillverkningsmoment kopplas samman till produktionsflöden. Frågor som inköp, logistik samt bearbetningsmetoder presenteras och kopplas ihop med krav på produktens kvalité och användarsäkerhet samt behovet av fungerande arbetsmiljö, kommunikation och samarbete.

Efter studiebesöket skall eleverna kunna diskutera frågor som t.ex. vilken produktionsfilosofi arbetar företaget efter? Hur ser layouten ut i fabriken och varför?

 

Typ av aktivitet: Studiebesök

Intresseområden
Entreprenörskap Produktion & Tillverkning Produktutveckling/Design SYV och yrkesroller