Aktiviteter

Nedan finner ni de aktiviteter som är aktuella just nu inom Delta Blekinge

Studibesök på NKT med inriktning på kraftöverföring
Information om aktiviteten

NKT HV Cables AB i Karlskrona (tidigare ABB) är ett kompetenscentrum för tillverkning, installation och service av högspänningskablar i både AC och DC för sjö- och markapplikationer .

NKT erbjuder föreläsning i kombination med studiebesök för regionens gymnasieskolor (Naturvetenskap och teknikprogram) i syftet att ge en introduktion till grundläggande koncept för kraftöverföring (växelström och likström där vi berör begrepp som induktion, magnetism etc.) och vad en ingenjör gör på NKT. Dagen avslutas med en rundvandring i fabriken och studiebesök i högspänningslabbet.

OBS! p.g.a. föräldraledighet kan det vara svårt att få kontakt och svar från NKT. Om detta inträffar kontakta DELTA Blekinge.

Typ av aktivitet: Studiebesök, Föreläsning

Intresseområden
Fysik Matematik Produktion & Tillverkning SYV och yrkesroller