Aktiviteter

Nedan finner ni de aktiviteter som är aktuella just nu inom Delta Blekinge

Studiebesök på Södra Cell, Mörrum
Information om aktiviteten

Södra Cell Mörrum erbjuder studiebesök för regionens gymnasieskolor i syftet att presentera verksamheten och de arbetsuppgifter och olika yrkesroller som finns på ett modernt pappersbruk. Aktiviteten kan även anpassas efter skolan behov genom att besök eller mindre fördjupningar förläggs till vissa avdelningar. Under studiebesöket kommer även frågor som miljö, kretslopp samt hållbar utveckling att beröras.

Det finns möjligheter att även söka bidrag från Södra Cell, Mörrum för kostnaden för buss till och från Mörrum. Aktiviteten kan även kompletteras med anpassade föreläsningar på skolan från Södra Cell Mörrum.

Typ av aktivitet: Studiebesök, Föreläsning, Fortbildning

Intresseområden
Biologi Kemi Miljö & Hållbarhet Produktion & Tillverkning SYV och yrkesroller