Aktiviteter

Nedan finner ni de aktiviteter som är aktuella just nu inom Delta Blekinge

Globalisering och Hållbarhet
Information om aktiviteten

Södra Cell Mörrum erbjuder studiebesök och föreläsning för regionens gymnasieskolor i syftet att presentera verksamheten utifrån Globalisering och Hållbarhet. Aktiviteten kan även anpassas efter skolan behov genom att besök eller mindre fördjupningar förläggs till vissa avdelningar. Under studiebesöket kommer även frågor som miljö, kretslopp samt hållbar utveckling att beröras.

Det finns möjligheter att även söka bidrag från Södra Cell, Mörrum för kostnaden för buss till och från Mörrum. Aktiviteten kan även kompletteras med anpassade föreläsningar på skolan från Södra Cell Mörrum.

I föreläsning kan även information ges om vilka arbetsuppgifter och olika yrkesroller som finns på ett modernt pappersbruk.

Typ av aktivitet: Studiebesök, Föreläsning

Intresseområden
Biologi Jämställdhet, Mångfald & Tillgänglighet Kemi Miljö & Hållbarhet Produktion & Tillverkning Produktutveckling/Design Samhällskunskap