Aktiviteter

Nedan finner ni de aktiviteter som är aktuella just nu inom Delta Blekinge

Vattnets väg till avloppsreningsverket
Information om aktiviteten

Studiebesöket varar ungefär ca 1 h varav en halvtimmes presentation av vattnets väg till avloppsreningsverket och hur reningsverket fungerar översiktligt. Där även vikten av att tänka på vad som spolas ner sätts i relation till vilka problem det kan få för reningsverket och vad som släpps ut i vår miljö tas upp. Därefter görs en halvtimmes rundvandring på avloppsreningsverket där reningsverkets olika delar ses.

Max antal deltagare per tillfälle är 20 st.

Typ av aktivitet: Studiebesök

Intresseområden
Biologi Kemi Miljö & Hållbarhet