Aktiviteter

Nedan finner ni de aktiviteter som är aktuella just nu inom Delta Blekinge

Mediaproduktion
Information om aktiviteten

Peter Enckell, med många års erfarenhet av tidning/blogg/webb erbjuder sig att besöka skolor och berätta om de yrkesroller som finns inom medieproduktion t.ex. skribenter, fotografer, redigerare mm. Han kommer även att berätta om processen, vikten av samarbete samt hur de olika rollerna påverkar och är beroende av varandra. Även tänket/berättargreppen som man använder i sin produktion, dvs. målgruppsanalyser, budskap och syfte, hur det påverkar det färdiga resultatet kommer att belysas.

Målet med aktiviteten är att eleverna får en bättre inblick i hur man arbetar i team med produktioner.

Typ av aktivitet: Föreläsning

Intresseområden
Estetik och Musik Produktutveckling/Design SYV och yrkesroller