Aktiviteter

Nedan finner ni de aktiviteter som är aktuella just nu inom Delta Blekinge

Migration och Integration i Sverige
Information om aktiviteten

Information om Migrationen till Sverige, olika begrepp, process, boende, ansvars fördelning m.m. Integration-vad innebär det? Statliga uppdraget till kommuner, olika begrepp och det praktisk arbetet.

Typ av aktivitet: Studiebesök, Föreläsning

Intresseområden
Demokrati Jämställdhet, Mångfald & Tillgänglighet Samhällskunskap