Aktiviteter

Nedan finner ni de aktiviteter som är aktuella just nu inom Delta Blekinge

Krisberedskap och totalförsvar - Tillfälle 1
Information om aktiviteten

Information om hur man kan klara en samhällsstörning som individ med utgångspunkt i risk- och sårbarhetsanalyser. Vidare information om samhällets förberedelser inför extraordinära händelser samt totalförsvarsplikten, översiktligt om värnplikt men mer om det civila försvaret och individens ansvar och förberedelser.

Det finns även möjlighet att komplettera med uppgifter för eleverna för att skapa egen förberedelse. Erbjudandet avser alla intresserade men för andra kommuner än angivna kan fördjupning avseende status i respektive kommun inte ges fullständigt. Övergripande om samhällets insatser kan alltid ges.

Typ av aktivitet: Föreläsning

Intresseområden
Demokrati Samhällskunskap