Nyheter från Delta Blekinge

Här hittar ni senaste nyheter kring projektet Delta Blekinge

Svenskt Näringsliv – DELTA ska öka teknikintresset

Publicerat 16 mars 2017

Samverkansplattformen DELTA Blekinge har nu lanserats. Plattformen är ett unikt koncept som bygger på nära samarbete mellan näringslivet, skola och regionala branschaktörer inom teknikområdet. För mer info se bl.a. följande artiklar på Svenskt Näringsliv. Ni hittar dem här:

https://www.svensktnaringsliv.se/regioner/blekinge/delta-ska-oka-teknikintresset_670460.html

https://www.svensktnaringsliv.se/regioner/blekinge/satsning-pa-samarbete-mellan-skola-och-industri_658277.html