Nyheter från Delta Blekinge

Här hittar ni senaste nyheter kring projektet Delta Blekinge

Elev-arbeten på Knut Hahn

Publicerat 13 mars 2017

Delta Blekinge – Ett verkligt skolprojekt

Delta-projektet är ett IT-program som ska göra det enklare för skolor och näringsliv att skapa och upprätthålla kontakter. Det är helt enkelt ett matchmaking-projekt till allas fördel. På gymnasieskolan Knut Hahn deltar vissa elever i projektet och hjälps åt att skapa till exempel marknadsföringsbroschyrer och appar som ska underlätta vid användningen av Delta. Cassandra Becker är art director i ett av skolprojekten inom Delta och berättar att de i gruppen börjat planera en framsida till en broschyr om projektet. Det sammanställs även information och det diskuteras vad som ska vara med eller inte i broschyren. Än så länge har de bara jobbat i två veckor och har under den tiden pratat och brainstormat tills de kommit fram till olika idéer, förslag och nu även exemplar på broschyren. Alfred Lundqvist och Tilda Tamsel är formgivare och bestämmer mycket av broschyrens utseende. De har varit med och gjort framsidan av broschyren och håller just nu på att välja bilder och typsnitt till resten av broschyren.

Några andra elever håller på att göra en film. En av dem är Anders Ahltoft som håller på att göra en reklamfilm till projektet. Han har lagt tid på att planera filmen och ska snart komma igång med att filma den. Målet är att den ska kunna visas både på skolan men även utanför.

Läraren Fredrik Johansson berättar att eleverna lär sig mycket av att arbeta i verkliga projekt och att arbetet kommer fortsätta ett tag framöver. Även efter att Delta har lanserats. Detta för att kunna hjälpa till att förbättra, till exempel appar och andra hjälpmedel för att projektet ska kunna flyta på och fungera på bästa sätt.

Livia Jönsson
Julia Sturesson
Lovisa Sonesson

SA15 med.