Nyheter från Delta Blekinge

Här hittar ni senaste nyheter kring projektet Delta Blekinge

Projektet DELTA Blekinge avslutas 2019-01-31

Publicerat 7 december 2018

Hej Vänner

Enligt projektplanen, och som tidigare har annonserats kommer det ESF-finansierade projektet DELTA Blekinge att avslutas per den 31 januari 2019.

Under hela projekttiden har vi tillsammans arbetat hårt för att  implementera projektets framtagna metoder och IT-verktyg inom skolan, men utan att lyckas fullt ut. Med anledning av detta har nu projektet huvudintressenter d.v.s. de fem gymnasieskolorna och TC beslutat att inte finansiera en fortsatt drift av IT-plattformen inklusive APL-modulen.

På grund av de lagstadgade kraven som finns gällande PUL och GDPR kommer vi därför inom någon vecka att placera IT-plattformen i ett ”vilande” tillstånd och också avregistrera alla användare.

Med Vänliga Hälsningar, Projektledningen