Så funkar Delta Blekinge

Här hittar du instruktioner för hur du tillämpar plattformen på bästa sätt.

Förtydligande gällande förfrågningar och bokningar i Delta

Förfrågningar

Börja alltid med att kontroller de ”Bokningsbara aktiviteter” som redan är färdig. Tänk på att det går mycket snabbare att boka något som är färdigt. Många gånger är det även möjligt att anpassa innehållet/ upplägget i dialog med leverantören. Normal ledtid = 1-2 veckor.

Ledtiden för att omvandla en förfrågan varierar, det beror på dels vad är för typ av förfrågan, hur många som har möjlighet att tillgodose den specifika förfrågan samt hur många som arbetar aktivt med att bearbeta arbetslivet. Det är därför viktigt att man från skolans sida är ute i tid och planerar in sina tänkta aktiviteter. Vår genomsnittliga ledtid är idag 4-6 veckor.

För att korta ledtiden kan man som lärare ge resursförslag på vem som kan leverera det man söker. Man kan även aktivt själv bistå i kontakterna med arbetslivet. Koordineringen av kontakterna med arbetslivet sker via varje skolas utsedda arbetsgrupp samt projektledning.

Aktiviteter

Viktigt med framförhållning då de flesta i arbetslivet, precis som i skolan – har en hög arbetsbelastning. Detta innebär att organisation som ska tillgodose en förfrågan eller bokning behöver både planeringstid och möjlighet att planera in aktiviteten i sin agenda.

Om man inte får någon återkoppling på skickad bokningsförfrågan eller man har frågor är det bra att man kontaktar den person som står som ansvarig. Kontaktuppgifterna finns inlagda i verktyget. Dialogen är även bra för att stämma av upplägget samt innehållet i aktiviteten.

 Beskrivning av arbetsflödet

1. Lärare eller annan skolpersonal ser utifrån skolans läro- eller kursplaner ett behov av samverkan med arbetslivet för att förstärka elevers kompetens eller förhållningssätt till befintliga kursmål.

2. Skolans personal registrerar sig och loggar in på DELTA Blekinge för att rapportera behovet i form av en förfrågan gällande t.ex. en föreläsning eller studiebesök. Förfrågan skall innehålla önskemål om aktivitetens innehåll, syfte och mål samt koppling till ämne/n och kursplan/er. Förslag gällande tidpunkt, plats samt form för genomförande är också önskvärt.

3. Inkomna förfrågningar bearbetas av ”DELTA Blekinge” för att samordnas och matchas med andra förfrågningar, befintlig erbjudanden från arbetslivet och färdiga aktiviteter.

4. Om en förfrågan inte kan samordnas publicerar DELTA Blekinge förfrågan samt kontaktar arbetslivet för att hitta lämpliga resurspersoner. Målet med arbetet är att alla förfrågningar skall kopplas till resurspersoner inom arbetslivet och omvandlas till bokningsbara aktiviteter.

5. Personer och arbetsgivare som vill engagera sig i skolan kan också registrerar sig och loggar in på DELTA Blekinge för att lämna förslag på erbjudande och kontaktpersoner. Erbjudandet bör innehålla information om aktivitetens syfte samt koppling till ämnesområde. Kontaktuppgifter samt förslag gällande tidpunkt och plats är också önskvärt.

6. Målet är att alla inkomna förfrågningar och erbjudanden skall omvandlas till resursbundna och bokningsbara aktiviteter. Dessa skall innehålla information om aktivitets upplägg, syfte och mål utifrån aktuellt ämne och kursplan. Rekommendationer gällande gruppstorlek, förberedelser bör framgå tillsammans med eventuella begränsningar gällande plats och tid. Vårt mål är att varje aktivitet skall vara bokningsbar vid minst fem (5) tillfällen under året, motsvarande ca 10 timmars arbetstid för leverantören (utföraren).

7. Bokning av aktivitet sker genom att inloggad skolpersonal beställer en aktivitet, vilket gör att en beställning skickas via systemet till leverantören. I beställningen uppmanas leverantören att logga in på DELTA Blekinge och den aktuella aktivitetens projektrum för gemensam detaljplanering tillsammans med beställaren.

8. Efterföljande kvalitetsutvärdering genomförs genom att beställaren bjuder in elever och leverantören till en standardiserad utvärderingsenkät i aktivitetens projektrum. Genom DELTA Blekinge är det därmed möjligt att erbjuda alla intressenter kvalificerad kvalitets- och produktionsuppföljning på både kort och lång sikt.

 

 

Instruktionsfilmer – Klicka här

  1. Instruktionsfilm för Arbetslivet